Cueva de Mendukilo

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

Arduraduna. Cuevas de Astitz, S.L.
HelburuaWeb- gunearen erabiltzaileen kudeaketa.
Gure zerbitzuekin harreman duten merkataritza- jakinarazpenak.
LegitimizazioaBereziki emandako baimena eta azaldutako interesa.
HartzaileakEz zaizkio datuak hirugarren bati uzten, ez bada legeak behartuta.
EskubideakDatuak ikusi, zuzendu eta ezabatu, baita beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian azaltzen direnak.
Informazio
osagarria
Datuen babeserako informazio osagarria eta zehatza https://mendukilo.com/ web- gunean dauden klausula berezietan ikus dezakezu

CUEVAS DE ASTIZ, S.L., gure zerbitzuen bidez, ahalik eta esperientziarik egokiena izan dezazun lan egiten dugu. Hori lortzeko, batzuetan, ezinbestekoa zaigu informazioa biltzea. Zure pribatutasuna oso garrantzitsua da, horregatik, arlo honekin, zintzotasunez, lan egin behar dugula uste dugu. 

Hori guztia aintzat hartuta, eta EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA KONTSEILUKO 2016/679 ARAUDIAK, 2016ko apirilaren 27koak ( hemendik aurrera DBLO), pertsona fisikoen datuen babesari, eta datu horien zikulazio libreari buruz  dioena, baita Informaziorako Gizartearen zerbitzuei eta merkataritza- elektronikoari buruzko 34/2002 Legeak, uztailaren 11koak ( hemendik aurrera “ZMEL”) ere dioena jarraituz,   CUEVAS DE ASTIZ, S.L. ondokoa jakinarazten dio erabiltzaileari: berak emandako datuak automatizatua dagoen fitxategi batean txertatuko direla. 

Azalpenak ematea da gure konpromisoa, hortaz, hemen dauzkazu gureak:

Zure datuak biltzen ditugu dituzun beharrak eta nahiak hobe asetzeko helburuarekin.

Zure datuak zergatik eta zertarako jasotzen ditugun argi azaltzen dugu.

Gure helburua, zure esperientzia, ahalik eta egokiena, izatea da. Horregatik, zure datuak erabiltzean araudia aintzat hartuta egiten dugu, eta beharrezkoa denean, zure baimena eskatuko dugu. 

Zure datuak zureak dira. Zure erabakia bada guk horiek ez erabiltzea, guregana jo ezazu datu horiek ezabatzeko eskatuz. 

Gure lehentasuna zure segurtasuna bermatzea da. Datuak europako araudiaren arabera erabiliko ditugu. 

Datuen erabileraren inguruan informazio gehiago jaso nahi baduzu, pribatutasun politikan dauden atalak begiratu itzazu. Hala nola:

Zein da zure datuen erabileraren arduraduna?

Identitatea: Cuevas de Astitz, S.L.

Helbide soziala: K. PLAZAOLA 21- 31870 Lekunberri – Nafarroa

I.F.Z. zenbº: B31728033

Emaila:  mendukilo@mendukilo.com

Zeintzuk dira biltzen ditugun datuak?

Erabiltzaileak eman ditzakeen datu pertsonalak:

Izena, helbidea eta jaiotze data. 

Telefono zenbakia eta posta helbide elektronikoa.

Kokapena.

Ordainketei eta itzulketei buruzko informazioa.

IP helbidea, gure zerbitzuak ikusten ibili zaren eguna eta ordua, zure interneteko nabigatzailea, eta ekipoaren sistemari buruzko datuak. 

Zuk eman nahi duzun bestelako informazio osagarria. 

Zenbaitetan ezinbestekoa da, web- guneak eskaintzen dituen zerbitzuak erabili ahal izateko, erregistrorako galdetegi bat betetzea. Era berean, zure datu pertsonalak ez emateak edo datuen babeserako gure politika ez onartzeak, horiek beharrezkoak diren eskaintzatan izena emateko edo parte hartzeko ezintasuna dakar.  

Zergatik eta zertarako erabiltzen ditugu zure datuak?

CUEVAS DE ASTIZ, S.L. ondoko helburuetarako erabiltzen ditugu interesa duten pertsonek emandako informazioa:

· Eskatutako informazioa helarazi.

· Merkataritza- jarduerak gauzatu eta erabiltzailearekin harremana kudeatu eta zaindu. Web- guneak eskaintzen dituen zerbitzuak kudeatu eta informazioa eman. 

· Zenbaitetan ezinbestekoa izanen da informazioa Agintariei edo beste enpresei ematea, auditoretza arrazoiak tarteko. Baita fakturetako, kontratuetako eta dokumentuetako datu pertsonalak ere erabiltzea, bezeroen edo Administrazioen eskaerei erantzuna eman ahal izateko. 

Zure erregistrotik jasotako datuak Jardueren eta Operazioen Erabilerarako Erregistroan txertatuko dira eta tarteka eguneratuko dira, DBLO-k dioena aintzat hartuta. 

Zein da zure datuak erabiltzeko legitimizazioa?

Zure datuen erabilera egiteko ondoko lege- oinarriak hartzen dira kontutan:

Interesdunaren baimena honako hauetarako: zerbitzuen eta produktuen kontratazioa, harremanetarako galdetegiak, informazio eskaerak edo e-newslettersen alta ematea. 

Marketing- jardueratan haien datuak erabiltzeko gure bezeroen zuzeneko interesa eta interesdunaren baimena balorazio automatikoak egiteko eta perfilen osaeran parte hartzeko. 

Iruzurrik ez gertatzeko lege- betebeharrak aintzat hartzea, Aginte publikoekin komunikazioa eta hirugarrenei egindako eskaerak. 

Noiz arte gordetzen ditugu zure datuak?

Arestian azaldutako helburuak betetzeko beharrezkoa den denbora kontutan hartuz gordeko dira zure datuak (merkataritza- harremana irauten duen bitartean, adibidez), baita datu horien erabileraren ondorioz sortuko diren lege- betebeharrek zehazten duten bitartean ere. 

Nortzuk dira zure datuen hartzaileak?

CUEVAS DE ASTIZ, S.L. beharrezkoa denean, soilik, utziko dizkie erabiltzaileen datuak hirugarrenei. Datuak ez zaizkie, inoiz, salduko. Elkartearentzat lan egiten duten kanpoko zerbitzuetako hornitzaileek ( ordainketen hornitzaileek edo banaketa- enpresek adibidez) datuak erabili ditzakete, haien zerbitzua eskaini ahal izateko; dena den, ez dute informazio hori erabiliko haienak diren helburuetarako edo beste hirugarren bati uzteko. 

CUEVAS DE ASTIZ, S.L. datu pertsonalen segurtasuna bermatzen saiatzen da, horiek enpresatik kanpo bidaltzen direnean. Zerbitzua eskaintzen duten bestelako hornitzaileek konfideltzialtasuna aintzat hartzea eta datu pertsonalak babesteko beharrezkoak diren neurriak hartzen dituztela ziurtatzen du. Enpresa horiek, jasotzen duten informazioa, datuen babeserako araudiaren baitan, erabiliko dutela bermatu beharra daukate.  

Zenbaitetan legeak behartzen du datu pertsonalak entitate publikoen eskuetan edo bestelako lekuetan uztera. Horietan, ezinbestekoa den informazioa utziko da bakarrik, lege- betebehar horiek zehazten dutena gauzatzeko helburuarekin. 

Jasotako datu pertsonalak talde bereko beste enpresekin ere partekatu daitezke. 

Non biltzen dira zure datuak?

Datuak, orokorrean, EU barruan biltzen dira. EUkoak ez diren hirugarrenei bidaltzen zaizkien datuekin, ahalik eta segurtasun mailarik altuena izan dezaten, egiten da ahalegina. Horretarako, Lotesleak diren Araudi Korporatiboak daude edo “Privacy Shield” delakoarekin bat egitean ere segurtasuna bermatzen da.

Zeintzuk dira zure eskubideak eta horiek nola gauzatu?

Ondoko helbide elektroniko honetara bidali ditzakezu zure jakinarazpenak eta eskubideak gauzatu: info@sonidoterapia.com.

DBLO-k zehazten duenaren arabera, honako hau eskatu dezakezu:

Datuetan sartzeko eskubidea: zure datuen inguruko informazioa eskatu dezakezu.

Datuak zuzentzeko eskubidea: zure datuetan izandako edozein aldaketaren berri eman dezakezu.

Datuak ezabatzeko eta ahazteko eskubidea: zure datuak, behin blokeatu ondoren, ezabatzeko eskaera egin dezakezu. 

Datuen erabilera mugatzeko eskubidea: zure datuen erabileran mugak jartzea ekarriko du. 

Kontra azaltzeko eskubidea: zure datuak erabiltzeko baimena ukatu dezakezu, horiek erabiltzen ez jarraitzeko.

Datuak mugitzeko eskubidea: zenbaitetan zure datuen kopia bat eska dezakezu. Erabilera orokorrerako egitura eta irakurketa mekanikoa izanen dute, beste arduradun bati eman ahal izateko. 

Banakako erabakien esku ez egoteko eskubidea: automatikoki bideratutako erabileran zure datuak ez sartzea eskatu dezakezu: perfilak osatzean, ondorio juridikoak daudenean edo interesduna nabarmen eragiten dutenean. 

Ezinbestekoak ditugun zure datu pertsonalak ezabatzeko eskaera egiten baduzu, batzuetan, eta lege- betebeharrek baldintzatuta, eskaera hori aintzat ez hartzea gerta daiteke. 

Era berean, datuen erabilerarekin kexa adierazi nahi baduzu, datuen babeserako aginteari jakinarazpena bidali diezaiokezu. 

Emandako datuak zuzenak eta benetakoak direla zeinek egiaztatzen du?

Erabiltzailea da txertatutako datuak zuzenak eta benetakoak direla egiaztatzeko arduraduna, CUEVAS DE ASTIZ, S.L. ez du inolako ardurarik gai honetan. Erabiltzaileek ziurtatu behar du utzitako datuak indarrean daudela eta benetakoak direla., eta datu horiek egunean edukitzeko konpromisoa hartuko dute. Erregistrorako edo izena emateko galdetegian txertatutako informazioa zuzena dela onartzen du erabiltzaileak. CUEVAS DE ASTIZ, S.L. hitzartutako zerbitzuak bertan behera uzteko eskubidea izanen du, erabiltzaileek emandako datu horiek zuzenak edo benetakoak ez badira edo egunean ez badaude. 

CUEVAS DE ASTIZ, S.L. ez du bere gain hartzen berak sortu ez duen informazioaren edo beste iturri batetik eskuratu duen informazioaren inguruko egiaztapenik; horrenbestez, informazio horren erabileraren ondorioz eragin daitezkeen kalteen ardura ez dagokio. 

CUEVAS DE ASTIZ, S.L. haren web- guneetan dagoen informazioa eguneratzeko, aldatzeko edo kentzeko eskubide osoa du. Informazio hori ikusteko baimena ere mugatu dezake CUEVAS DE ASTIZ, S.L. ez du inolako ardurarik izango eskainitako informazio horretan egon daitezkeen akatsen ondorioz erabiltzaileak jasan dezakeen kalteekin, informazioa beste Iturri batzuetatik bildutakoa bada, beti ere. 

Era berean, erabiltzaileak egiaztatzen du 14 urtetik gorakoa dela eta haren datu pertsonalak erabiltzeko baimena emateko beharrezkoa den lege- gaitasuna duela. 

Adin txikikoen datu pertsonalak nola erabiltzen ditugu?

Gure zerbitzuak ez zaizkio, zuzenean, adin txikikoei eskaintzen. Hala ere, eta horietako bat 14 urtetik beherakoentzat prestatzen bada, DBLO-k, 8. artikuluan, eta abenduaren 5eko 3/2018 Legeak, 7. artikuluan diotena aintzat hartuta,  CUEVAS DE ASTIZ, S.L. haien legezko tutoreen zuzeneko baimena, librea eta zehatza eskatuko du, adin txikikoen datuak erabili ahal izateko. Horrela bada, baimena ematen duenari NANa edo identifikaziorako beste bideren bat eskatuko zaio.

Hamalau urtetik gorakoak direnean, erabiltzaileak emandako baimenarekin erabili daitezke datuak, legeak ez badu zehazki adierazten haren guraso- agintea edo tutoretza duten pertsonen bertaratzea ezinbestekoa dela. 

Zeintzuk dira zure datuak babesteko ditugun segurtasun neurriak?

CUEVAS DE ASTIZ, S.L. legeak eskatutako datuak babesteko beharrezkoak diren segurtasun neurriak hartu ditu. Horiez gain, osagarriak izan daitezkeen tresnak edo neurriak jartzeko ahalegina ere egiten du, eskainitako datu pertsonalak lapurtuak, ikusiak, galduak, gaizki erabiliak edo aldatuak izan ez daitezen. 

CUEVAS DE ASTIZ, S.L. ez ditu bere gain hartuko, haren eskumenekoak ez diren arrazoiek eragindako kalteak; hala nola, interferentziak, hutsegiteak, geldiketak, informatika- birusak, telefono- kalteak, sistema elektronikoaren funtzionamenduan deskonexioa, atzerapenak edo blokeoak telefono lineatan, Datuak prozesatzeko zentroan, internet- sisteman edo bestelako sistema elektronikoetan gain- karga edo akatsak daudelako, edo elkarteak kontrolatzen ez dituen eta legez kontrakoak diren sarrerak daudelako. Erabiltzaileak gogoan eduki behar du interneten dauden segurtasun neurriak erasoezinak ez direla.

Beste web- gune batzuekiko loturak

https://mendukilo.com/ web- gunean beste orri batzuetarako loturak egon daitezke. Horietako bat sakatuz eta elkartearen eskumenekoa ez den web- gune batean sartzean, web- gune horrek duen pribatutasun politika hartu beharko da kontutan. CUEVAS DE ASTIZ, S.L. ez du pribatutasun politika horrekiko inolako ardurarik izango. 

Nola erabiltzen ditugu cookies delakoak?

CUEVAS DE ASTIZ, S.L.web- guneak eta RRSS delakoak cookiak erabiltzen dituzte, haien erabileran ahalik eta etekinik egokiena atera ahal izateko. Cookiak informaziorako fitxategi fisikoak dira, eta erabiltzailearen ordenagailuaren bornean kokatzen dira. Haien bidez jasotako informazioak erabiltzaileak web- gune horren edukiak hobe ikusteko aukera eskaintzen du. Cookien bidez jasotako datuak cookies horien sortzaileekin partekatu daitezke, baina informazio hori ez da, inolaz ere, erabiltzaileak emandako datu pertsonalekin bateratuko. 

Erabiltzaileak ez badu cookiak haren ordenagailuko disko gogorrean instalatzea nahi, nabigatzailea horretarako konfiguratu dezake, artxibo horiek instalatuak izan ez daitezen. Informazio gehiago jaso nahi izanez gero, cookiei buruzko gure politika ikus dezakezu. 

Pribatutasun politika aldatu daiteke?

Pribatutasun politika aldatu daiteke. Horregatik, gure pribatutasun politika, tarteka, begiratu dezazun gomendatzen dizugu. 

Scroll to Top