Laboratori
subterrani
Característiques climàtiques

La cova de Mendukilo, situada en terres del concejo d’Astiz, ha estat utilitzada com a estable de muntanya durant segles. Però a partir de l'estiu de 2005 té una nova utilitat, ja que ha estat condicionada per rebre visitants. Amb la finalitat de minimitzar les dificultats pròpies del subsòl, s'ha equipat la cova amb una passarella flotant, illuminació dinàmica i un sistema multimèdia. D'aquesta manera, l'itinerari està adequat per a qualsevol persona capaç de pujar per si mateixa fins a un segon pis. Totes les visites es realitzaran amb l'ajuda de guies de la zona, en grups de 50 visitants com a màxim.

newLa cavitat en uns mesos ha rebut prop de 15.000 visitants. Aquestes visites porten amb si una degradació progressiva de la cavitat, de manera que des del mes de gener de 2006 la Societat de Ciències Espeleològiques Alfonso Antxia, de Bilbao, estudia l'afecció que pateix la cova de Mendukilo amb les entrades massives de turistes. Per a això s'han installat en l'interior de la cova tres estacions climàtiques d'última generació, que a cada hora registren una dotzena de variables, entre les quals es poden destacar temperatura, humitat relativa, pressió atmosfèrica, CO2, temperatura de la roca, temperatura de l'aigua i cabal de degoteig.

newUna altra estació exterior recollirà els mateixos paràmetres, de manera que podrem comparar les dades entre el microclima exterior i interior de la cavitat. Al seu torn es realitzaran nombrosos mostrejos d'aigua, amb la finalitat de recaptar dades que ens ajudin a comprendre la variabilitat interanual de les característiques fisicoquímiques de la cavitat.

newPer a l’anàlisi de les aigües s'han posat quatre punts de control, en els quals es mesuren in situ: pH, conductivitat i temperatura. A més, a través d'un laboratori colorimètric portàtil, es mesuren els diferents components químics (nitrats, nitrits, calci, magnesi, sílice, ferro, sulfats, diòxid de carboni, oxigen dissolt, etc.). La resta de components es mesuren al laboratori. Encara que les aigües són producte de la infiltració del massís, s'ha decidit realitzar-ho per estudiar-ne la relació amb el quimisme de les formacions secundàries .

Astiz S.L. - 948 396 095 | mendukilo@mendukilo.com | Politica de privacidad